Välkommen till Nobinas externa visselblåsarfunktion
hos Interaktiv Säkerhet.

I Nobinakoncernen ingår flera olika bolag (se ovan), även om namnet Nobina används för alla bolagen på denna hemsida.

Genom att klicka på knappen "Anmäl ditt ärende här" kommer du till anmälningssidan. Din anmälan är helt anonym.

Du kan anmäla på fyra olika sätt:


 • Genom att fylla i formuläret på sidan.
 • Genom att skicka e-post med din anmälan.
 • Genom att ringa till Interaktiv Säkerhet, vardagar 08.00-16.30. Tel: +46 770-177010
 • Genom att skicka brev med din anmälan till:
  Interaktiv Säkerhet
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg
  Märk kuvertet med "Nobina Whistleblower"

Vad kan anmälas

En visslarfunktion är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation som rör:

 • Olagliga aktiviteter.
 • Ekonomisk brottslighet (t.ex oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer eller förskingring).
 • Mutor eller korruption.
 • Jäv.
 • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa. 
 • Allvarlig påverkan på Nobinas vitala intressen.
  (exempelvis om någon inte sköter sitt arbete i enlighet med Nobinas regler eller värderingar.)

Vad kan inte anmälas

 • Visslarfunktionen omfattar inte alkohol- eller drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras via ordinarie rapporteringsvägar.
 • Missnöje med kollektivtrafiken, som exempelvis sena avgångar eller borttappade föremål, hanteras inte heller via visselblåsarfunktionen. För dessa allmänna klagomål hänvisas till kundtjänst för respektive trafikhuvudman.

Så hanteras din anmälan

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar externt ombud för Nobinas visslarfunktion.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet.

När en ny anmälan kommer in till Interaktiv Säkerhet så avidentifieras den omgående. Detta för att säkerställa att den som anmäler har möjlighet att förbli anonym mot Nobina.

Interaktiv Säkerhet genomför en första bedömning av ärendet för att avgöra om det är av sådan karaktär att det kan hanteras i visslarfunktionen. 

Det avidentifierade ärendet rapporteras sedan vidare till Nobina Whistleblower som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Interaktiv Säkerhet är helt fristående från Nobina Whistleblower och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Telefonsamtal med Interaktiv Säkerhet är helt konfidentiella och spelas inte in.

Interaktiv Säkerhet registrerar inga IP-adresser.