English Swedish

  1. Anonymitet
  2. Oegentlighet
  3. Om uppgiftslämnaren
  4. Förhandsgranska
  5. Skickat
 

Din anmälan är helt anonym och hanteras externt av Nobinas visselblåsarfunktion

Viktigt: Notera att bifogade filer ej anonymiseras, t.ex. dokument med mailkonversationer, bilder med metadata, scannade kontrakt/avtal, chatloggar, o.dyl.

Laddar...