Frågor & Svar

Varför har Nobina infört en visslarfunktion?

Vi inför en visslarfunktion för att skapa möjlighet att påtala oegentligheter som exempelvis korruption, mutor och jäv. Syftet är att ha en öppen och säker kanal för den som misstänker missförhållanden; att snabbt få reda på misstankar; att öka allmänhetens förtroende och Nobinas trovärdighet både internt och externt.

Vilken roll har Interaktiv Säkerhet?

Interaktiv Säkerhet fungerar som externt ombud för Nobinas visslarfunktion. Interaktiv Säkerhet tar emot och registrerar alla ärenden så att den som anmäler har möjlighet att förbli anonym samt fungerar som kommunikationskanal mellan utredare och uppgiftslämnare. Interaktiv Säkerhet utreder däremot inte anmälan.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av vem som helst som iakttagit en misstänkt händelse hos Nobina. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon annan utomstående.

Vad kan man anmäla?

En visslarfunktion är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter. Det kan exempelvis vara olagliga aktiviteter, finansiella bedrägerier, mutor eller korruption, jäv, allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa samt allvarlig påverkan på Nobinas vitala intressen. 

De uppgifter som kommer in via systemet kan innehålla känsliga personuppgifter. Integritetsskyddsmyndighetens föreskrift innehåller regler för hur sådana integritetskänsliga personuppgifter får hanteras. Behandling kräver starka skäl. Finns inte sådana starka skäl får personuppgifterna inte sparas.

Vad kan man inte anmäla?

 • Visslarfunktionen omfattar inte alkohol- eller drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras via ordinarie rapporteringsvägar. 
 • Missnöje med kollektivtrafiken, som exempelvis sena avgångar eller borttappade föremål, hanteras inte heller via visselblåsarfunktionen. För dessa allmänna klagomål hänvisas till kundtjänst för respektive trafikhuvudman.

Vem kan man anmäla?

Visslarfunktionen kan bara användas för att anmäla misstankar om oegentligheter som gäller personer i ledande ställning eller personer som har en nyckelposition inom organisationen.

Vem utreder min anmälan?

Alla anmälningar bedöms inledningsvis av Nobinas utsedda processägare eller motsvarande. Därefter kan en utredning inledas antingen internt eller externt beroende på ärendets art.

Hur hanteras mina kontaktuppgifter?

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter har Interaktiv Säkerhet säkra och tydliga rutiner för hur de behandlas. Dina kontaktuppgifter kommer inte att lämnas vidare till Nobina utan din tydliga tillåtelse. 

Kontaktuppgifter används för att Interaktiv Säkerhet ska kunna kommunicera med dig som uppgiftslämnare och ställa kompletterande frågor om en utredning samt ge dig återkoppling.

Kan jag vara anonym?

Du kan vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar då att du själv loggar in på anmälningssidan för att få uppföljning i ditt ärende, eller kontaktar Interaktiv Säkerhet för att få hjälp. 

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

För att få information om ditt ärende kan du klicka på knappen ”Gå till uppföljning” på startsidan. För att få tillgång till uppföljande information måste du ha ditt ärendenummer och din verifieringskod som du får när du lämnar din anmälan. Det går också bra att ringa till Interaktiv Säkerhet på nummer +46 770-177010 om du behöver hjälp.

Hur lämnar jag min anmälan?

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

 • Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret
 • Du kan ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel +46 770-177010.
 • Du kan skicka e-post till Interaktiv Säkerhet på adressen, nobina@whistleblower.se
 • Du kan skicka din anmälan via post till adressen:

  Interaktiv Säkerhet
  "Nobina Visslarfunktion"
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

Interaktiv Säkerhet är inte rådgivare, men agerar med ditt välbefinnande i åtanke och kan ge stöd om det skulle behövas för de som lämnar sin anmälan via telefon.