Lämna en ny anmälan här | Interaktiv Säkerhet

 1. 1 Anonymitet
 2. 2 Oegentlighet
 3. 3 Om uppgiftslämnaren
 4. 4 Förhandsgranska
 5. 5 Skickat

Din anmälan är helt anonym och hanteras externt av Nobinas visselblåsarfunktion

Viktigt: Notera att bifogade filer ej anonymiseras, t.ex. dokument med mailkonversationer, bilder med metadata, scannade kontrakt/avtal, chatloggar, o.dyl.

Oegentlighet

Svara på så många av frågorna som möjligt och ge utförlig information. På frågor där du inte har någon information att lämna, lämna svarsfältet blankt.

Tänk på att din anmälan inte får innehålla känsliga uppgifter om någon person, till exempel information om politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

1/9

Vad är det som har hänt?

2/9

Var hände det? Ange så exakt plats som möjligt, exempelvis namn på arbetsplatsen eller avdelningen.

3/9

När hände det?

Ange så exakt dag och tid som möjligt.

4/9

Har oegentligheterna varit återkommande?

Har det hänt mer än en gång? Om ja, ange så exakt dag, tid och plats som möjligt för varje tillfälle.

5/9

Vilka är inblandade?

Vilka personer är inblandade? Ange namn, titel, avdelning och arbetsort på varje person.

6/9

Vilken är din relation till Nobina Whistleblower?

Är du till exempel anställd, leverantör eller konsult.

7/9

Har du vidtagit andra åtgärder i ärendet?

Har du gjort något annat i ärendet? Exempel på åtgärder är att du har pratat med en annan person eller avdelning, eller att du har rapporterat ärendet någon annanstans. Om ja, beskriv vad du har gjort, vem du har pratat med och när.

8/9

Har du tillgång till någon form av dokumentation eller har du uppgift om att det finns dokumentation?

Exempel på dokumentation är foto, film, e-post, skärmdump, dokument. OBS! Om namn eller andra personuppgifter syns i dokumentationen kommer detta inte att tas bort. Om du vill att dokumentationen ska anonymiseras så måste du själv göra det innan du skickar in den.

9/9

Övrig information:

Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter har Interaktiv Säkerhet säkra och tydliga rutiner för hur de behandlas. Dina kontaktuppgifter kommer inte att lämnas vidare till Nobina Whistleblower utan din tydliga tillåtelse. 

Kontaktuppgifter används för att Interaktiv Säkerhet ska kunna kommunicera med dig som uppgiftslämnare och ställa kompletterande frågor om en utredning samt ge dig återkoppling. 

 • Vill du ange ditt namn?

 • Vill du ange din e-postadress?

 • Vill du ange ditt telefonnummer?

Svara på så många av frågorna som möjligt och ge utförlig information. På frågor där du inte har någon information att lämna, lämna svarsfältet blankt.

Tänk på att din anmälan inte får innehålla känsliga uppgifter om någon person, till exempel information om politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

1/9

Oegentlighet:

2/9

Var:

3/9

När:

4/9

Återkommande:

5/9

Inblandade:

6/9

Din relation:

7/9

Andra åtgärder:

8/9

Dokumentation:

9/9

Övrig information:

10/10

Uppladdade filer

Följande information kommer inte att förmedlas utan är endast för att Interaktiv Säkerhet skall kunna återkoppla till er vid eventuella frågor.

 • Uppgiftslämnare namn:
 • Uppgiftslämnare e-post:
 • Uppgiftslämnare telefon: